Εργοδηγός

Chalandri, Attica, Greece · Construction

Description

Η 3ΝΚ Engineers & Architects με πολυετή εμπειρία και δραστηριοποίηση στο χώρο των κατασκευών κτιριακών έργων, ζητά να προσλάβει Εργοδηγό. Αντικείμενο της θέσης θα είναι η καθημερινή διαχείριση των εργοταξίων, η οργάνωση των συνεργείων που συμμετέχουν στις κατασκευές, καθώς και η τεχνική παρακολούθηση των εκτελούμενων εργασιών. Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή και ανακαίνιση σε κτίρια κατοικίας, γραφείων και καταστήματα.


Απαιτούμενα προσόντα :

Παροχές εταιρίας :

Apply for this job