Τεχνικός - Συντηρητής - Handyman

Chalandri, Attica, Greece · Facility Management

Description

Η 3ΝΚ Engineers & Architects με πολυετή εμπειρία και δραστηριοποίηση στο χώρο των κατασκευών της συντήρησης και διαχείρισης κτηριακών υποδομών, ζητά να προσλάβει Τεχνικό - Συντηρητή - Handyman. Αντικείμενο της θέσης θα είναι ο έλεγχος, η συντήρηση εγκαταστάσεων κτηρίων, καθώς και η εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων, συσκευών, φωτιστικών, κλπ) σε εγκαταστάσεις που κατασκευάζει και διαχειρίζεται η εταιρεία.

Απαιτούμενα προσόντα :

Παροχές εταιρίας :

Κωδικός αναφοράς

Τεχνικοί

Συντηρητές

Apply for this job